Pete Poskiparta Ky:n tietosuojaseloste


Turvaamme tietosi lakien ja asetusten mukaisesti. Päivitämme tätä selostetta tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä

Pete Poskiparta Ky, Purokatu 9 C, 21200 Raisio, Y-tunnus 2524768-3 (jäljempänä PP Ky)
p. 050 430 7426, Tietosuojasta vastaa Pete Poskiparta.
Kyselyt tietosuojasta osoitteeseen mentalistiposkiparta@gmail.com

2. Rekisterin tarkoitus

Kutsumme rekisteriä nimellä Pete Poskiparta Ky:n asiakasrekisteri. Rekisterin henkilötietoihin on pääsy vain yhtiön työntekijöillä sekä Pete Poskiparran asiainhoitajalla (manageri). Tietoihin pääsy asiainhoitajalla on sallittu vain siltä osin kuin se on yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellista.

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen PP Ky kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tai yhtiön oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintannan edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet.

Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Myös uutiskirjeen tilaajat voivat pyytää oikaisemaan, korjaamaan tai poistamaan tietonsa koska vain jolloin kirjeen toimittaminen heille päättyy.

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti:

- Asiakassuhteiden ylläpitoon
- Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn
- Laskutukseen
- Asiakaspalveluun
- Tapahtumien järjestämiseen
- Yhtiön omaan markkinointiin
- Sähköisen uutiskirjeen toimittamiseen luvan antaneille sekä jo asiakassuhteen aloittaneille
- Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen

3. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja PP Ky:n markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista PP Ky:n nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, uutiskirjeen tilauslomakkeesta, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

4. Tietojen luovuttaminen

Tietoja käsitellään vain PP Ky:n sisällä sekä sopimussuhteessa olevan asiainhoitajan eli managerin kanssa. Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille.

5. Suojaus

Tietoja säilytetään huolellisesti palvelimella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Ainoa kone, johon tietoja on fyysisesti ladattuna on PP Ky:n toimitusjohtajalla. Kone on suojattu salasanalla. Mikäli yritykseen tulee uusia työntekijöitä tai henkilöstövaihdoksia, myös salasanat uusitaan. Sama koskee asiainhoitajan tilaa. Jos asiainhoitaja vaihtuu, myös hänen käyttämien laitteiden, palvelinten ja sähköpostiosoitteiden salasanat uusitaan.

6. Säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.